KAHRAMANMARAŞ

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ

SU ABONELİĞİ İÇİN GEREKEN BELGELER

1.Dilekçe

2.Tapu Fotokopisi

3.Yapı Ruhsatı veya Yapı Kullanma İzni Fotokopisi (Elektrik istenen yere ait)

4.Oda Sicil Kayıt Sureti (Yeni Tarihli)

5.Yetki Belgesi (Yeni Tarihli)

6.İmza Sirküleri (En güncel hali)

7.Ticaret Sicil Gazetesi (En güncel hali)

8.Su Sözleşmesi (Müdürlüğümüzden alınacak)

9.Bağlı bulunulan Vergi Dairesi ve Vergi Numarası

10.Kimlik Fotokopisi ( Tüm Ortakların)

11.İkametgâh Belgesi (Tüm Ortakların)