OSB KANUNU

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4562.pdf

OSB UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.13352&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=ORGAN%C4%B0ZE%20SANAY%C4%B0

İMAR KANUNU

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.3194.pdf

ÇEVRE KANUNU

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2872.pdf

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=3.5.20059207&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=%C4%B0%C5%9EYER%C4%B0%20A%C3%87MA

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=3.5.200712937&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=binalar%C4%B1n%20yang%C4%B1ndan

PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.23722&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=PLANLI%20ALANLAR

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN ELEKTRİK PİYASASI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.19484&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=ORGAN%C4%B0ZE%20SANAY%C4%B0

ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.20033&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=%C3%87EVRE%20%C4%B0Z%C4%B0N