KİRAYA VEREN

(FİRMA ANTETLİ KAĞIDINA YAZILACAKTIR)
 

KAHRAMANMARAŞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

 

Organize sanayi bölgesi ….. ada …… parselde bulunan fabrikamızın …………… m² sini ………………………………………………………’ne kiraya vermek istiyoruz. Kiralama için onay verilmesi hususunu bilgilerinize arz ederiz.

 

Saygılarımızla,

 

FİRMA YETKİLİLERİ

(Kaşe + İmza)

 

EKLER:

  1. Tapu tescil belgesi
  2. Kiraya veren Firma yönetiminin kiralama kararı
  3. Güncel imza sirküleri
  4. Ticaret sicil tasdiknamesi
  5. Kira sözleşmesi örneği
  6. Tesisin bağımsız bölüm oluşturmadan bir bütün halinde kiraya verileceğine dair imzalı beyan.