KAHRAMANMARAŞ

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

 1. Katılımcıya ait tapu
 2. Yönetim Kurulu Kararı
 3. Başvuru beyan formu
 4. Yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alındığına dair itfaiye raporu
 5. Sorumlu müdür sözleşmesi
 6. Çevre izin ve lisans belgesi – geçici faaliyet belgesi (GFB)
 7. SGK Tahakkuk fişi ve aylık çalışan listesi
 8. ÇED Raporu
 9. Yapı Kullanma İzin Belgesi
 10. Makine yerleşim planı ve iş akım şeması
 11. Kira sözleşmesi
 12. Kapasite raporu
 13. Sanayi Sicil Belgesi
 14. Vergi Levhası
 15. Oda Sicil Kayıt sureti
 16. İmza Sirküleri (Şahıs firması ve şirket yetkilileri)
 17. Kimlik fotokopisi (Şahıs firması ve şirket yetkilileri)
 18. İkametgâh belgesi (Şahıs firması ve şirket yetkilileri)
 19. Şirket Ana Sözleşmesi
 20. Ticaret Sicil Gazetesi İlanı
 21. Ruhsat harcının ödendiğini gösteren banka dekontu