İnşaat

İnşaat Ruhsatı İçin Gerekli Evraklar

YAPI RUHSATI İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

DİLEKÇE

İMAR ÇAPI

MİMARİ TUS BELGESİ

STATİK TUS BELGESİ

ELEKTRİK TUS BELGESİ

MEKANİK TUS BELGESİ

TUS SÖZLEŞMELERİ

JEOLOJİK VE ZEMİN ETÜD RAPORU

ZEMİN ETÜD SONUÇ RAPORU

STATİK PROJE                                2 TAKIM

MİMARİ PROJE                                2 TAKIM

ELEKTRİK PROJE                          2 TAKIM

MEKANİK TESİSAT PROJE           2 TAKIM

STATİK ANALİZ RAPORU              1 TAKIM

ÇED BELGESİ

ŞİRKETLER İÇİN YETKİ BELGESİ VE İMZA SİRKÜSÜ

MÜHENDİS VE MİMARLARIN T.C. KİMLİK, ODA SİCİL NUMARALARI VE ADRESLERİ

FİRMA SAHİBİNİN/YETKİLİSİNİN T.C. KİMLİK NO, FİRMA VERGİ DAİRESİ VE VERGİ NO

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

1.            MALİYE İLİŞİK KESME BELGESİ

                •              ARSA TAHSİS BELGESİ

                •              EMLAK BEYANNAMESİ

                •              YAPI RUHSAT FOTOKOPİSİ

2.            SİGORTA İLİŞİK KESME BELGESİ

3.            TEKNİK RAPOR

4.            MÜHENDİS VE MİMARLARIN TC KİMLİK NO LARI, ODA SİCİL NO LARI VE ADRESLERİ.

5.            FİRMA SAHİBİNİN/YETKİLİSİNİN T.C. KİMLİK NO, FİRMA VERGİ DAİRESİ VE VERGİ NO