KAHRAMANMARAŞ

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ

ELEKTRİK ABONELİĞİ İÇİN İSTENEN BELGELER

 1. Dilekçe
 2. Tapu Fotokopisi
 3. Yapı Ruhsatı veya Yapı Kullanma İzni Fotokopisi (Elektrik istenen yere ait)
 4. Onaylı Elektrik Projesi (OSB Müdürlüğü Onaylayacak )
 5. Onaylı Geçici Kabulü ( OSB Tarafından Yapılacak )
 6. Teminat
 7. Oda Sicil Kayıt Sureti / Faaliyet Belgesi (Yeni Tarihli)
 8. Yetki Belgesi / Ticaret Sicil Tasdiknamesi (Yeni Tarihli)
 9. İmza Sirküleri (En güncel hali)
 10. Ticaret Sicil Gazetesi (En güncel hali)
 11. Sözleşme ( KOSB Müdürlüğünde İmzalanacak )
 12. Sözleşme Damga Vergisi ( Teminat Bedeli üzerinden Vergi Dairesinin Süreksiz Vergilendirme Bölümüne Yatacak )
 13. Akım - Gerilim Trafosu, Hücreler Bilgi Ve Belgeleri ( Akım-Gerilim Trafoları, Güç Trafosu ve Hücrelerin Test Raporları )
 14. Bağlı Bulunulan Vergi Dairesi Ve Vergi Numarası - (Varsa Ortaklık Numarası Yazısı veya Belgesi)
 15. Kimlik Fotokopisi ( Tüm Ortakların)
 16. İkametgâh Belgesi (Tüm Ortakların ASIL)
 17. Trafolu Müşterilerde “Sorumlu Elektrik Mühendisi Hizmet Sözleşmesi”
 18. Sanayi Sicil Belgesi (Sanayi Grubu Abonesi Olabilmek İçin Abonelik Adresine ait)
 19. Şantiye Aboneleri İçin İşe Başlama Bitirme Belgesi
 20. Kiralama durumunda farklı izinler gerekmektedir, Müdürlüğümüz ile irtibata geçiniz.